Myymässä asuntoa

Kun asunnon myynti on ajankohtaista

Myymässä

Meiltä saat oman henkilökohtaisen välittäjän, joka vastaa sinulle ja asiakkaille myytävästä asunnosta, siten ostajaehdokkaat saavat varmasti samanlaista ja oikeaa tietoa. Olet siis turvallisissa käsissä.

Vinkkejä, joita on hyvä miettiä jo harkintavaiheessa. Kaikista mieltä painavista kysymyksistä voit esittää meille.

Välittäjät palveluk­sessasi

Välittäjämme hoitavat asuntosi myyntityön ammattitaidolla aina arviokäynnistä asuntokauppoihin asti. Toimistomme löydät Hyvinkäältä, Riihimäeltä ja Järvenpäästä.

löydä välittäjä

Vinkit myymiseen

Kuntotarkastus

Luotettavasti ja hyvin tehty kuntotarkastus parantaa kaikkien osapuolien asemaa ja lisää läpinäkyvyyttä, jotta mahdollisilta oikeus­toimilta voidaan tulevaisuudessa parhaan mukaan välttyä. Kunto­tarkastus ei ole lain mukaan pakollinen asunto­kaupan yhtey­dessä, mutta silti erittäin suosi­teltavaa jo asunto­kauppa­prosessin aikaisessa vaiheessa. Kun myyjällä, välittäjällä ja ostajalla on kattava käsitys kodin kunnosta, vähentää se epä­varmuutta asunto­kaupan edetessä ja kauppa myös syntyy lopulta helpommin ja varmem­min. Kiinteistön­välittäjä on tärkeä osa­puoli asunto­kaupan aikana kunto­tarkastuksen toteu­tumiseen liittyen.

Energiatodistus

Energiatodistus tulee esittää uudis­rakennuk­selle rakennus­lupaa haettaessa sekä olemas­sa olevalle raken­nukselle myynnin tai vuok­rauksen yhteydessä. Energiat­odistus on voimassa 10 vuotta sen anto­päivästä.

Myyntivoitto tai -tappio

Voit myydä asuntosi ilman myynti­voitto­veroa, mikäli itse tai joku perhees­täsi on vakituisesti asunut asunnossa omistus­aikanasi yhtä­jaksoi­sesti vähin­tään kaksi vuotta. Perhees­een lasketaan mukaan puoliso ja ala­ikäiset lapset.

Muissa tapauksissa asunnon luovutus­voitto eli myynnistä saatu voitto vero­tetaan pää­oma­tulona. Jos myyt asunnon tappiolla, tappion voi vähentää ensi­sijaisesti kyseisen vero­vuoden luovutus­voitoista.

Kuolinpesän osakkaiden selvittäminen

Kuolinpesän osakkaat hallitsevat yhdessä pesän omai­suutta. Näin ollen myös kuolin­pesän omista­man asunnon myynti ja välitys­toimeksi­annon tekeminen edel­lyttävät osakkaiden yksi­mielistä päätöstä. Ensimmäinen askel omai­suuden myynnissä onkin siis pesän osak­kaiden selvit­täminen. Välittäjil­tämme saat ohjeistusta kuinka tulee toimia kuolin­pesän myydessä omai­suutta.

Sähköiset osakekirjat

Taloyhtiöiden arjessa tapahtuu suuri muutos. Maan­mittaus­hallitukseen perus­tettiin vuo­den­vaihteessa sähköinen osake­huo­nei­sto­rekisteri (ASREK), johon kerätään vähi­tellen kaikkien asunto-osakkeiden tiedot ja omistaja­merkinnät. Tietojen siirto vanhojen asunto-osake­yhtiöi­den osalta aloi­tetaan tämän kevään aikana.

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää tietonsa sähköiseen rekisteriin 1.5.2019–31.12.2023 välisenä aikana. Tiedot eivät siirry itsestään, vaan taloyhtiön on tehtävä siirto itse. Uudistus velvoittaa myös osakkaita. Osakkaiden tulee itse siirtää oman omistuksensa tiedot sähköiseen rekisteriin – taloyhtiö ei tee sitä heidän puolestaan. Rekisteröintiä voi kuitenkin hakea vasta sen jälkeen.

Ota yhteyttä

Arviokäynti on maksuton, kun harkitset asuntosi myyntiä. Jos tarvitset arvion esimerkiksi pankkia varten, veloitamme hinnastomme mukaisen palkkion. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.

Valitse Alue*

Viesti lähetetty

Kiitos yhteydenotostasi, palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Virhe

Viestiä lähetettäessä tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.